Ontmanteling

Gedeeltelijk of geheel ontmantelen

Vernieuwing, verplaatsing of aanpassing van industriële productiefaciliteiten is aan de orde van de dag. Dat gaat vaak gepaard met gedeeltelijke of gehele ontmanteling van fabrieken, gebouwen, installaties of complete productielijnen.

 MMK0 LR

Zo werkt ontmanteling met Schotte

Industriële faciliteiten zijn vaak complex. Ontmanteling vraagt om uitvoerige expertise en ervaring in sloopmethodieken, asbestsaneringen, transport- en hijswerkzaamheden en milieutechnieken. Veilige uitvoering van de werkzaamheden staat altijd voorop, zonder schade, claims of vertraging. Daarom stelt ontmanteling zeer hoge eisen aan het professionele niveau van sloop- en asbestsaneringsbedrijven.

Schotte bewees in haar jarenlange bestaan al talloze malen het vak van ontmanteling tot in de puntjes te beheersen. We mogen ons inmiddels toonaangevend noemen.

Schotte is uw keuze voor ontmanteling in:

  • Chemie
  • Petrochemie
  • Tankopslag
  • Voedingsmiddelen industrie
  • Farmaceutische industrie
  • Offshore
 MMK0 LR