Bodemsanering

Gecertificeerd bodem saneren

Het slopen van bouwwerken, tanks, fabrieken en installaties is specialistisch werk. De sloopsector beschikt over een eigen certificatieregeling. Uiteraard voldoet Schotte aan deze Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen. In deze certificatieregeling staan de eisen voor de uitvoerig van werkzaamheden.

 MMK0 LR

Totaalpakket voor sanering

Schotte is ook gecertificeerd conform SIKB 7000 (protocol 7001) voor uitvoering van bodemsanering. Daarmee kunnen wij een compleet totaalpakket aanbieden.

Milieutechnische werkzaamheden, zoals bodemsanering, tanksanering en cleaning van fabrieken, worden uitgevoerd onder streng toezicht. Er zijn controles op voorbereiding en uitvoering van het sloopproces en afzet van vrijkomende sloopmaterialen. Daarnaast zijn er milieucontroles en veiligheidsinspecties op de slooplocatie.

Niet alleen Schotte hecht veel waarde aan het milieu. Ook opdrachtgevers stellen steeds hogere milieu-eisen aan de uitvoering van werkzaamheden op hun terrein. Schotte behaalde als eerste sloopbedrijf in Nederland het ISO 14001 milieu certificaat.