SC 530 - Asbestverwijdering

Asbestverwijdering is middels het SC-530 procescertificaat geregeld binnen Schotte.

SC-530 Asbestverwijdering betreft een richtlijn welke is gebaseerd op branchegerichte afspraken en wettelijke regelingen, zoals het ARBO besluit, Asbestverwijderingsbesluit en Wet Milieugevaarlijke stoffen.

Deze normering garandeert dat een gecertificeerd bedrijf (en personeel), zoals Schotte, op een verantwoorde wijze asbesthoudende materialen verwijdert. Hiermee is de waarborg ingebouwd dat een mogelijke emissie van asbestdeeltjes naar de buitenruimte wordt tegengegaan.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Certificatie Asbest.