Sloopwerken

De gebalanceerde combinatie van modern materieel en kundige, goed opgeleide en ervaren personeel is de basis van Schotte. Altijd met de juiste kennis van afvalstromen.

 MMK0 LR

Sloopwerken op milieuverantwoorde wijze

Verkoop en hergebruik van diverse materialen is eerder regel dan uitzondering. De nieuwste technieken stellen Schotte in staat materialen uit sloop op een milieuverantwoorde wijze te scheiden en af te voeren.

Bij alle werkzaamheden rond slopen hecht Schotte veel waarde aan kwaliteit, arbo en milieu. Certificeringen borgen ons huidige kwaliteits-, arbo-, en milieubeleid. Wij voeren alle projecten uit op basis van een VGM project-/ werkplan en een Taak Risico Analyse.