Project Wärtsilä

De sloop en asbestsanering van diverse gebouwen.