Project Vopak

De ontmanteling van circa 90 tanks en daaropvolgend de bodemsanering uitgevoerd voordat er nieuwbouw kon plaats vinden. Uitgevoerd in een kort tijdsbestek van circa 12 weken!