Sloopwerken

De gebalanceerde combinatie van modern materieel, kundig, uitgebreid opgeleid en ervaren personeel, samen met de juiste kennis van afvalstromen vormen de basis van ons bedrijf.

Sloopwerken op milieuverantwoorde wijze

Verkoop en hergebruik van diverse materialen is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. De nieuwste techniek zorgt er ook voor dat de materialen uit de sloop op een milieuverantwoorde wijze kunnen worden gescheiden en afgevoerd.

Bij alle werkzaamheden van sloopwerken hecht Schotte veel waarde aan kwaliteit, arbo en milieu. Diverse certificeringen zijn een borging van het huidige kwaliteits-, arbo-, en milieubeleid. Alle projecten worden uitgevoerd op basis van een VGM project-/ werkplan en een Taak Risico Analyse.