Recycling

De grootschalige toepassing van metalen veroorzaakt enorme hoeveelheden recyclebaar ferro en non ferro schroot. Door inzameling, scheiding en bewerking kan dit schroot geschikt gemaakt worden voor recycling: als grondstof voor nieuw metaal.

Gespecialiseerd en gecertificeerd in recyling

Schotte verzorgt de verkoop van uw oude metalen, zoals aluminium, koper, zink, lood, R.V.S., kabelrestanten, accu’s en ijzer.

Schotte beschikt binnen de metaalrecyclingbranche over een uitgebreid netwerk en blijft hierdoor continu op de hoogte van de beurs- en marktprijzen. Als opdrachtgever bent u hierdoor gegarandeerd van eerlijke en marktconforme prijzen voor de in- en verkoop van uw metalen.

Ten behoeve van de inzameling van schroot heeft Schotte eigen vrachtauto’s en containers in diverse afmetingen. Het schroot wordt hiermee afgevoerd naar erkende verwerkers, waar het schroot zo nodig bewerkt wordt.

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst (Vervoer Handel Inzameling Beheer Registratie) verplicht. Schotte staat vermeld op deze lijst waardoor gegarandeerd wordt dat Schotte afvalstoffen op een wettelijk toegestane wijze inzamelt en opslaat.