Ontmanteling

Het komt vaak voor dat industriële productie faciliteiten worden vernieuwd, aangepast, verplaatst of zelfs gesloten. Deze activiteiten gaan veelal gepaard met gedeeltelijke of gehele ontmanteling van fabrieken, installaties, equipment en/of gebouwen.

Hoe gaat Schotte te werk bij ontmanteling?

Door de complexiteit van dergelijke objecten is voor ontmanteling een gedegen kennis van de volgende disciplines noodzakelijk: sloopmethodieken,asbestsaneringen, transport- en hijswerkzaamheden en milieutechnieken. Belangrijk hierbij is dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden en zonder schades, claims en vertragingen. Hierdoor worden bij ontmanteling zeer hoge eisen gesteld aan het professionele niveau van sloop- en asbestsaneringsbedrijven.

Schotte heeft in haar jarenlange bestaan talloze malen bewezen haar professie tot in de puntjes te beheersen en mag zich inmiddels toonaangevend noemen.

Schotte heeft veel ervaring met ontmanteling in de:

  • chemie
  • petrochemie
  • tankopslag
  • voedingsmiddelen industrie
  • pharmaceutische industrie
  • off-shore