Bodemsanering

Het slopen van bouwwerken, tanks, fabrieken en installaties is specialistisch werk. De sloopsector beschikt over een eigen certificatieregeling: Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen, waaraan Schotte voldoet. In deze certificatieregeling zijn eisen opgenomen betreffende de uitvoerig van de werkzaamheden.

Bodemsanering door een gecertificeerd bedrijf

Schotte is tevens gecertificeerd conform SIKB 7000 (protocol 7001) voor het uitvoeren van bodemsanering, zodat een compleet totaalpakket kan worden aangeboden.

Milieutechnische werkzaamheden, zoals bodemsanering, tanksanering en cleaning van fabrieken, worden uitgevoerd onder streng toezicht. Er wordt controle gedaan op de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen tot de arbeidsveiligheid op de slooplocatie en (omgevings)milieu.

Niet alleen Schotte hecht veel waarde aan het milieu, ook opdrachtgevers stellen steeds hogere milieu eisen aan de uitvoering van werkzaamheden op hun terrein. Schotte heeft als eerste sloopbedrijf in Nederland het ISO 14001 milieu certificaat behaald.