VCA Petro - Veiligheid en Arbo

Het Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Petrochemie certificaat toont aan dat Schotte werkt conform de huidige wet- en regelgeving, zoals ARBO.

Belangrijke VCA aspecten zijn onder andere veiligheid (ARBO), werkplekinspecties, technische rapporten, klachten c.q. incidentenformulieren en procedures. Elke uitvoerende medewerker van Schotte voldoet aan deze certificering en blijft door ‘toolboxmeetings’ op de hoogte van de geldende veiligheidseisen.

Schotte heeft de VCA Petro certificering, welke bedoeld is voor bedrijven werkzaam in de petrochemie.

Klik voor meer informatie over ARBO en VCA.