BRL SVMS 007 - Sloop

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers.

De BRL SVMS-007 bevat eisen op het gebied van de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afzet van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid op de slooplocatie en (omgevings-)milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsorganisatie.

Wat zeer belangrijk is, dat er constante registratie plaatsvindt van relevante procesgegevens waardoor de naspeurbaarheid van het product gewaarborgd wordt. Ook treedt hierdoor een verbeteringsproces in werking zodat er geen afname plaatsvindt in het gewenste kwaliteitsniveau van het product dat Schotte levert.

Klik hier voor meer informatie over de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig slopen.