BRL SIKB 7000/1 - Bodemsanering

Schotte voldoet aan de BRL SIKB 7000 richtlijn, aangezien het verplicht is voor bedrijven die werken in of met verontreinigde grond om conform deze richtlijn gecertificeerd te zijn.

BRL SIKB 7000 betreft een beoordelingsrichtlijn met betrekking tot de uitvoering van (water) bodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001).

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de BRL 7000 richtlijn.