NIWO - Vervoer Handel Inzameling Beheer Registratie

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

Schotte staat vermeld op deze lijst waardoor gegarandeerd wordt dat wij afvalstoffen op een wettelijk toegestane wijze inzamelen en opslaan.

De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de website www.niwo.nl.
 
Waar staat de VIHB-lijst op de website?
U kunt de VIHB-lijst vinden onder 'Bedrijven zoeken'->'VIHB-lijst afval'. Of ga direct naar Raadplegen VIHB-lijst.