ISO 9001 - Kwaliteit

ISO 9001 is een standaard (systeemcertificaat) dat is opgezet om de kwaliteit van de totale organisatie te waarborgen en te verbeteren.

Volgens deze standaard is het kwaliteitsbeleid vastgelegd in een totaal handboek; van administratie tot transport en van asbestsanering tot acquisitie.

Alle denkbare activiteiten binnen Schotte zijn vastgelegd in een handboek met procedures, instructies en bijlagen. Het beleid en de beleidsmaatregelen zijn vastgelegd in een aparte sectie van dit handboek, waarmee dit systeem een kapstok is voor de overige systeem- en procescertificaten.