ISO 14001 - Milieu

ISO 14001 is de norm op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens deze ISO 14001 norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Het is daarmee een onontbeerlijk hulpmiddel voor bedrijven die met milieu technische werkzaamheden bezig zijn.

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. De vastgestelde beheersmaatregelen worden vervolgens in een VGM plan verwerkt. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

Deze milieuzorg uit zich binnen Schotte in het inzichtelijk maken van alle milieuaspecten die binnen de gehele organisatie aanwezig zijn. Op basis van een dergelijk inzicht kunnen dan vervolgens specifieke beheersmaatregelen opgesteld worden.

Klik hier voor meer informatie over ISO 14001.