Certificering

Het slopen is door de jaren heen een professionele bedrijfstak geworden en staat onder scherp toezicht van zowel opdrachtgevers als diverse overheidsinstanties.

Schotte is voorzien van alle benodigde certificaten en correct opgeleid personeel om alle industriële en civiele sloopwerkzaamheden vakkundig en conform de hedendaagse eisen uit te voeren.

Het jaarlijks uitvoeren van een interne audit en middels externe audits van de certificerende instelling, door middel van onaangekondigde werkplekinspectie (op de projectlocatie) en kantooraudits, worden de onderstaande normen continu getoetst. Eventuele aandachtspunten die hieruit voortvloeien worden aangepast in het systeem van Schotte. Ook het personeel en de eventuele onderaannemers worden hierover via toolboxmeetings geïnformeerd.

 

ISO 14001 - Milieu

ISO 14001 is de norm op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens deze ISO 14001 norm kunnen de milieurisico's...
Lees verder ..

ISO 9001 - Kwaliteit

ISO 9001 is een standaard (systeemcertificaat) dat is opgezet om de kwaliteit van de totale organisatie te waarborgen en te verbeteren.Volgens deze...
Lees verder ..

BRL SVMS 007 - Sloop

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers.De BRL SVMS-007...
Lees verder ..

VCA Petro - Veiligheid en Arbo

Het Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Petrochemie certificaat toont aan dat Schotte werkt conform de huidige wet- en...
Lees verder ..

BRL SIKB 7000/1 - Bodemsanering

Schotte voldoet aan de BRL SIKB 7000 richtlijn, aangezien het verplicht is voor bedrijven die werken in of met verontreinigde grond om conform deze...
Lees verder ..

NIWO - Vervoer Handel Inzameling Beheer Registratie

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke...
Lees verder ..